გოკა გაბაშვილი

გოკა გაბაშვილი

დაბადების თარიღი: 1973-01-09

საარჩევნო ფორმა: პარტიული სიით
საარჩევნო ბლოკი: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – „მეტი სარგებელი ხალხს“

გამოკითხვა: მოსამართლის სესხი

ჩვენ დავიწყეთ გამოკითხვა:

უნდა განიხილავდეს თუ არა მოსამართლე იმ ბანკის საქმეებს, რომელშიც სესხი აქვს?

 

მოსამართლე სირბილაძის სესხი


cisana_sirbiladze_bank

 

მოსამართლე ცისანა სირბილაძემ 2008 წლის 15 მაისს ,,საქართველოს ბანკიდან”: კრედიტი, 38500 აშშ დოლარი აიღო.

cisana_sirbiladze_krediti

მისი ქონებრივი დეკლარაციების მიხედვით, სესხი 15 წლიანია (15/05/2008 – 15/05/2023).

სირბილაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოში სამოქალაქო  საქმეებს 2012 წლის ოქტომბრიდან განიხილავს.

ამ პერიოდიდან დღემდე მან სხვა საქმეებს შორის ,,საქართველოს ბანკის” საქმეებიც განიხილა. მათ შორის, რამდენიმე სხდომა დაუთმო თითოეულ ამ საქმეს:

  • ა. ტ., ი. ზ., სს ,,საქართველოს ბანკი”.
  • მ. ა., სს ,,საქართველოს ბანკი”, ც. ა., ხ. ნ.
  • სს ,,საქართველოს ბანკი” – შპს ,,ჰ—– ——ი”, ა. ა., მ. ა., მ. ა.
  • სს ,,საქართველოს ბანკი” – ლ. ჩ.
  • სს ,,საქართველოს ბანკი” – ნ. ს. და სხვ.
  • სს ,,საქართველოს ბანკი” – ლ. მ.
  • სს ,,საქართველოს ბანკი” – შ. მ.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 31-ე მუხლის თანახმად:

”მოსამართლემ არ შეიძლება განიხილოს საქმე, ან მონაწილეობა მიიღოს საქმის განხილვაში, თუ… მას ამა თუ იმ მხარესთან საერთო უფლებები, ან ვალდებულებები აკავშირებს… ან თუ არის სხვა ისეთი გარემოება, რომელიც ეჭვს იწვევს მის მიუკერძოებლობაში.”

კანონის თანახმად, მოსამართლე ვალდებულია ასეთ შემთხვევაში თვითაცილება განაცხადოს და შესაბამის განჩინებაში თვითაცილების საფუძველიც მიუთითოს.

არის თუ არა ამ შემთხვევაში კრედიტი, 38500$ ვალდებულება?

აქვს თუ არა ცისანა სირბილაძეს უფლება განიხილოს კრედიტორი ბანკის საქმეები, სანამ მას ამ ბანკთან სესხის ხელშეკრულება აკავშირებს?

ვალდებული იყო თუ არა ის თვითაცილება განეცხადებინა?

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვლი თვლის, რომ:

უმჯობესი იყო მოსამართლეს თავად, თავისი ინიციატივით მიეღო ეს (თვითაცილების) გადაწყვეტილება. მაგრამ, აპრიორი იმის თქმა, რომ თუ მხარემ არ დააყენა ეს საკითხი, მან კანონი დაარღვია, მთლად სწორიც არ არის. მართლმსაჯულება რომ ობიექტურად ხორციელდება, ეს გარედანაც არ უნდა ბადებდეს ეჭვებს. ეს არის ბრიტანული სამართლის დაუწერელი პრინციპი, რომელიც შემდეგ უკვე ძალიან ბევრი ქვეყნის კანონმდებლობაში არის გამტკიცებული. რომელიც ამბობს, რომ მართლმსაჯულება არამხოლოდ რეალურად უნდა იყოს ობიექტური და მიუკერძოებელი, არამედ გარედანაც უნდა ტოვებდეს ასეთის შთაბეჭდილებას. შეიძლება ეს ადამიანი თვლის, რომ ძალიან მაღალი კეთილსინდისიერების ხარისხის აქვს მას და რეალურად, შეიძლება, ისე გადაწყდა დავა, რომ მას არც კი უფიქრია, რომ ამავე დროს ამ ბანკში ჰქონდა სესხი და ამას შეიძლება მართლა არ ჰქონია არანაირი გადამწყვეტი მნიშვნელობა მისთვის, როდესაც ამ დავას განიხილავდა. მაგრამ გარედან ხომ ჩნდება კითხვის ნიშნები? ამიტომ არის ზუსტად ჩადებული ის მუხლები, და ამიტომ გვაქვს ჩვენ აცილება და თვითაცილების საკითხები.”

ჩვენ წერილობით მივმართეთ მოსამართლე ცისანა სირბილაძეს და მის პასუხს მიღებისთანავე გამოვაქვეყნებთ.

გთხოვთ, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები, შეიძლება თუ არა მოსამართლე განიხილავდეს იმ ბანკის საქმეს, რომლიდანაც კრედიტი აქვს აღებული. ჩვენ ვამუშავებთ მონაცემებს და უახლოეს მომავალში სხვა მაგალითებსაც წარმოგიდგენთ, რომლის დროსაც მოსამართლეებს პროცესის მონაწილე ერთ-ერთ მხარესთან სასესხო ხელშეკრულება აკავშირებდათ.

ვინ უპასუხებს მოსამართლის ნაცვლად?

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეს, გიორგი მაისურაძეს, 2011 წელს შევსებული ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით, 2010 წლის 29 აპრილს ”საქართველოს ბანკიდან”  ოთხწლიანი იპოთეკური სესხი, 24500 ლარი აქვს აღებული.

გიორგი მაისურაძე — თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე

შემდგომი წლების დეკლარაციების მიხედვით, გადახდის იმავე პერიოდის მქონე იპოთეკური სესხის (18500 ლარი) გასწვრივ გრაფაში მითითებულია ოთხი გასავალი:

2012 წლის დეკლარაცია: გასავალი 6180 ლარი

2013 წელი — გასავალი 6180 ლარი

2014 წელი — გასავალი 1545 ლარი

2015 წელი — გასავალი 2056 ლარი

ამ მონაცემების მიხედვით ჩნდება კითხვა: მოსამართლემ აღებული სესხის, 24500 ლარის გასასტუმრებლად გადაიხადა ნაკლები — 15961 ლარი, რაც აღებულ თანხაზე 8539 ლარით ნაკლებია. როგორ აიხსნება ეს სხვაობა?

ჩვენ თბილისის საქალაქო სასამართლოს წერილობით მივმართეთ. მივიღეთ პასუხი, რომ ჩვენი წერილი ფორმალურად გაუმართავია და უნდა მივმართოთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს.

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წერილობით ორჯერ მივმართეთ: 25 სექტემბერს და 29 სექტემბერს, პასუხი ჯერჯერობით არ მიგვიღია.

ამ ეტაპისთვის გაუგებარია, როგორ უნდა მიიღოს ჟურნალისტმა მოსამართლის განმარტება, როდესაც კითხვა მის ქონებრივ დეკლარაციასთან, ან ბიოგრაფიასთან დაკავშირებით ჩნდება.

დამატებით ინფორმაციას მიღებისთანავე გამოვაქვეყნებთ.

რატომ სჭირდება მინისტრის ბიოგრაფიის გამოქვეყნებას ორი თვე?

ახალგაზრდობისა და სპორტის სამინისტროს ვებგვერდზე მინისტრის, ტარიელ ხეჩიკაშვილის ბიოგრაფია მხოლოდ ორი წინადადებით არის წარმოდგენილი:

”ტარიელ ხეჩიკაშვილი დაიბადა 1970 წლის 13 თებერვალს.

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული.”

ტარიელ ხეჩკაშვილის ბიოგრაფია სამინისტროს ვებგვერდზე

ტარიელ ხეჩკაშვილის ბიოგრაფია სამინისტროს ვებგვერდზე

სამინისტროს  საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს თანამშრომელმა ვეკო კვარაცხელიამ კითხვაზე, რატომ არ არის  მინისტრის ბიოგრაფია ოფიციალურ საიტზე სრულყოფილად წარმოდგენილი, გვიპასუხა:

”ამ ეტაპზე საბუთები გადის შესაბამის პროცედურებს, 30 ივნისს განთავსდება ყველაფერი საიტზე, პირადი ინფორმაცია დეკლარაციასთან ერთად. 1 ივლისი არის ბოლო ვადა და ეს ინფორმაცია საიტზე დაიდება 30 ივნისს.”

– 2 თვე სჭირდება ბიოგრაფიის გამოქვეყნებას?

– ”მოგეხსენებათ, ბატონი ტარიელი იყო ბიზნესმენი. შესაბამისად, უნდა მოხდეს საბუთების გადაფორმება, სხვადასხვა პროცედურებია, რაც უნდა გაიაროს. შესაბამისად, ჩვენც ველოდებით, რომ ყველა საბუთი იყოს მოწესრიგებული და მერე ავტვირთოთ. ამიტომ არ დავდეთ.  ეს მოკლე ინფომრაცია დავდეთ, რაც ახლა არის განთავსებული და უკვე დეტალურს განვათავსებთ 30 ივნისს დღის პირველ ნახევარში.”

შეგახსენებთ, რომ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტროს ვაკანტურ თანამდებობაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ტარიელ ხეჩიკაშვილი 2015 წლის 1 მაისს წარადგინა. „იბერია ბიზნეს ჯგუფის“ ერთ–ერთი მფლობელი და საფეხბურთო კლუბ „საბურთალოს“ დამფუძნებელი, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრად დაინიშნა.

განახლებულმა მთავრობამ პარლამენტის ნდობა 2015 წლის 9 მაისს მოიპოვა.

 

საჯარო პირების შესახებ დამატებთი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ვებგვერდს:

ჩიორა თაქთაქიშვილის თანაშემწე

ნაციონალური მოძრაობის წევრის, ზურაბ ჭიაბერაშვილის მეუღლე ნინო ლაკვეხელიანი საქართველოს 2012-2016 წლების მოწვევის პარლამენტის წევრის, ჩიორა თაქთაქიშვილის თანაშემწეა.

ცესკოს ყოფილი თავმჯდომარე დეპუტატის თანაშემწედ — ლევან თარხნიშვილი

ლევან თარხნიშვილი, რომელიც 2008-2010 წლებში ცესკოს
თავმჯდომარე იყო, ხოლო 2010-2012 წლებში პრეზიდენტის მრჩეველის თანამდებობა ეჭირა, დღეს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის, გივი თარგამაძის, თანაშემწეა.
“რომ გადახედოთ ჩემი და გივის ბიოგრაფიას ნახავთ, რომ 1988 წლიდან, სტუდენტური მოძრაობიდან ვიცნობთ ერთმანეთს და, შესაბამისად, ხან ისეა — ხან ესეა ცხოვრება. ლაპარაკია დეპუტატის თანშემწეზე, რომელიც ეხმარება დეპუტატს მასალების მოგროვებაში.
მე ვასრულებ იმ მოვალეობებს პირნათლად, რაც ეხება დეპუტატის თანაშემწის მოვალეობის შესრულებას”, – ამბობს ლევან თარხნიშვილი.

ყოფილი დეპუტატი დეპუტატის თანაშემწედ — ელენე ჯავახაძე

2009-2012 წლების მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი ელენე ჯავახაძე 20012-2016 წლების მოწვევის დეპუტატის, მიხეილ მაჭავარიანის თანაშემწეა.

ყოფილი დეპუტატი დეპუტატის თანაშემწედ — ხათუნა ოჩიაური

ყოფილი დეპუტატი, ხათუნა ოჩიაური, ნაციონალური მოძრაობის სიით არჩეული 2012-2016 წლების მოწვევის პარლამენტის დეპუტატის, სერგო რატიანის თანაშემწეა.

ამავდროულად, ხათუნა ოჩიაურის მამა, გიორგი ოჩიაური, არის 2012-2016 წლების მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი, ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ – ფრაქციის წევრი. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი – კომიტეტის წევრი.

2009-2012 წლებში ოჩიაური თავად იყო პარლამენტის წევრი.

მანამდე მას 2013 წელს დუშეთის, მთიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში რწმუნებულის თანამდებობა ეჭირა.

ზვიად ძიძიგური სახლს იშენებს

ზვიად ძიძგური2012-2016 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი, ვიცე-სპიკერი ზვიად ძიძიგური სახლს იშენებს. დეპუტატის მიერ 2013 წლის 25 დეკემბერს შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, ის ჯერ ოჯახთან ერთად თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე 130.00 კვ.მ ბინაში ცხოვრობს. საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით, ახალი 685 კვ.მ ნაკვეთი თბილისშივე, ორთაჭალაში, ზვიად ძიძგურმა 2014 წელს შეიძინა. ნაკვეთზე სახლის მშენებლობა მიმდინარეობს.

ძვიად ძიძგური განმარტავს, რომ ნაკვეთის შესაძენად 45000$ ბანკის ათწლიანი სესხი აიღო.

დეპუტატის თქმით, ის ამ ქონებას მომავალ დეკლარაციაში დააფიქსირებს.

ძვიად ძიძიგურის მშენებარე სახლი ორთაჭალაში. საერთო ხედი. 6 ნოემბერი 2014 წ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ზვიად ძიძგურის მშენებარე სახლი ორთაჭალაში. ინტერიერი. 6 ნოემბერი, 2014 წ.

ზვიად ძიძგურის მშენებარე სახლი ორთაჭალაში. 6 ნოემბერი, 2014 წ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ზვიად ძიძიგურის ორთაჭალაში მშენებარე სახლის პროექტი. 6 ნოემბერი 2014 წ.

ზვიად ძიძიგურის ორთაჭალაში მშენებარე სახლის პროექტი. 6 ნოემბერი 2014 წ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საჯარო პირების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ პორტალს: www.kavshirebi.ge

www.kavshirebi.ge

უნდა იყოს თუ არა “ქმარი” დეკლარაციაში?

პარლამენტის დეპუტატის, ნანა ყეინიშვილის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში მეუღლის გრაფაში არ არის მითითებული ურუზმაგ ქარქუსოვი. ნანა ყეინიშვილს მიერ პრესისთვის მიცემული ინტერვიუს მიხედვით, ურუზმაგ ქარსუსოვი მისი მეუღლეა.

ნანა ყეინიშვილს უკვე თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის ორი დეკლარაცია აქვს შევსებული.

ნანა ყეინიშვილის განმარტებით, ურუზმაგ ქარქუსოვის შესახებ დეკლარაციაში იმიტომ არაფერია დაფიქსირებული, რომ მათი ქორწინება რეგისტრირებული არ არის.

ურუზმაგ ქარქუსოვი www.frontnews.ge

ურუზმაგ ქარქუსოვი 2008-2010 წლებში ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილე იყო.