თამაზ ყაჭეიშვილი

tamaz_kacheishvili_01008005618

დაბადების თარიღი: 26/12/1941

საარჩევნო ფორმა: პარტიული სიით
საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“